Kierownictwo

Witold Kalisiewicz

właściciel

e-mail: witold.kalisiewicz@poltrakt.pl

Katarzyna Kalisiewicz

dyrektor ds. logistyki 

e-mail: kasia.kalisiewicz@poltrakt.pl

Michał Kalisiewicz

dyrektor operacyjny

e-mail: michal.kalisiewicz@poltrakt.pl

Logistyka

Teresa Mielczarek

transport międzynarodowy i krajowy

e-mail: teresa@poltrakt.pl

Wojciech Nartowski

transport krajowy

e-mail: wojciech.nartowski@poltrakt.pl

Magazyn

Krzysztof Sękowski

kierownik magazynu

e-mail: krzysztof.sekowski@poltrakt.pl

tel: 518 605-402

Administracja

Maria Kalisiewicz

główna księgowa

e-mail: maria.kalisiewicz@poltrakt.pl

Natalie Kędziora

 księgowa

e-mail: natalie.kedziora@poltrakt.pl